Arza kazyýetleri

Arza kazyýetleri

Taslamalar

1

Dinamik gutusyny goramak

2

Dam örtügi üçin suw geçirmeýän örtük

3

100% arassa poliurea suw geçirmeýän örtükler we örtükler

4

Içimlik suw poliurea örtügi standarty

5

Süýümli aýna we magdan enjamlaryny çalyşmak

6

Deňiz suw howuzlaryna garşy poslama garşy çyzgylar

7

Bedük awtoulag düşekleri we ulagy goramak örtükleri

8

Trafik tunelleri köpri kabellerinden gorag örtükleri

9

Undererasty turbageçiriji himiki baklary goramak