Senagat habarlary

Senagat habarlary

  • Poliurea sepmegiň artykmaçlyklary näme?

    Täze örtük materialy hökmünde poliurea inersenerleriň öňki örtüklere düşünişini düýpgöter üýtgetdi.Sebäbi başga bir örtük materialy, çanak çekiçiniň doly güýjüne we poliurea ýaly iň çynlakaý eşiklere çydap bilmeýär we şol bir wagtyň özünde ýeterlik çeýeligi bar.Ýagdaýda...
    Koprak oka