öýjükli köpük

önümleri

öýjükli köpük

  • SWD1006 pes dykyzlykly spreý poliuretan köpük ABŞ-da ýasalan agaç gurluş binalary ýylylyk we ses izolýasiýa materiallary

    SWD1006 pes dykyzlykly spreý poliuretan köpük ABŞ-da ýasalan agaç gurluş binalary ýylylyk we ses izolýasiýa materiallary

    Agaçdan ýasalan binalar ýaşaýyş jaýynyň (leeke jaý ýa-da Villa) 90% -ini tutýan Europeewropada we Amerikada gaty meşhurdyr.2011-nji ýylda dünýä bazaryndaky statistikalara görä, Demirgazyk Amerikanyň agaçlaryndan ýasalan binalar we oňa laýyk materiallar dünýädäki agaç gurluşyk binalarynyň bazardaky paýynyň 70% -ini aldy.1980-nji ýyllardan ozal Amerikan agaç gurluşyk binalaryny izolirlemek üçin gaýa ýüň we aýna ýüň saýlandy, ýöne soň köp adamyň kanserogeniniň saglygyna zyýanly we izolýasiýa netijesizdigi ýüze çykaryldy.1990-njy ýyllarda Amerikan agaç gurluşy birleşigi, agaçdan ýasalan binalaryň hemmesine ýylylyk izolýasiýasy üçin pes dykyzlykly poliuretan köpügini ulanmagy teklip etdi.Ajaýyp ýylylyk we ses izolýasiýa öndürijiligi, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.SWD Urethane., ABŞ tarapyndan öndürilen SWD pes dykyzlykly poliuretan spreý köpügi, doly suw köpüklemek usuly bilen ulanylýar, ozonosferany, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytly, gowy izolýasiýa täsiri we baha bäsdeşligi ýok etmez.Amerikan bazaryndaky agaçdan ýasalan villa izolýasiýasy üçin ileri tutulýan önüme öwrüldi.