Ulaglary goramak

önümleri

Ulaglary goramak

  • SWD319 ýörite ulagyň partlamasyndan goraýan ýokary güýçli örtük

    SWD319 ýörite ulagyň partlamasyndan goraýan ýokary güýçli örtük

    Ulaglar sürmek prosesinde çaknyşanda, ulagyň bedeni aňsatlyk bilen zaýalanyp, ulagyň içindäki adamlara töwekgelçilik döredip biler.Şonuň üçin ulaglary goramak üçin partlamadan goraýan material saýlamak möhümdir.SWD Urethane Co., ABŞ partlamalardan goraýan ýokary güýçli örtük öndürdi, bu berk, aşgazana garşylyk we täsir garşylygy ýaly ajaýyp ýerine ýetirijidir.Amerikan sowutly ulaglarynda, polisiýa awtoulaglarynda, ýörite senagat esger ulaglarynda we sport kömek ulaglarynda giňden ulanyldy.