ýapyk öýjükli spreý köpük

önümleri

ýapyk öýjükli spreý köpük

  • SWD250 Pürküji poliuretan köpük gurluşyk diwarlary ýylylyk izolýasiýa materialy

    SWD250 Pürküji poliuretan köpük gurluşyk diwarlary ýylylyk izolýasiýa materialy

    SWD250 Spreý Rigid Poliuretan Köpük, SWD Urethane Co. ABŞ tarapyndan 1970-nji ýyllarda işlenip düzüldi.ABŞ-da diwar ýylylyk izolýasiýasyny gurmak üçin giňden ulanyldy we USEPA tarapyndan Energetika ýyldyzy diýlip tassyklandy.SWD250 poliuretan köpügi, pes siňdiriş tizligi, oňat geçirijilik garşylygy, ýapyk öýjük düzüminiň 95% -inden ýokary dykyz gurluşly mikropor köpük materialy.Göni pürküji tehnologiýasy bilen ulanylanda, aşaky gatlakda doly geçip bolmaýan gatlak emele gelýän köpük gatlaklarynyň arasynda tikiş ýok.Suwuň siňmeginden gaça durýan gorag gatlagyny döredýär we binanyň diwarlarynyň suw syzmagy we ýylylyk izolýasiýa meselelerini ajaýyp çözýär.