banner4
banner5
poliaspartik
poliureýa sepiň
uretany çyglylygy bejermek
banner4

önüm

SWD Täze material arassa poliurea gorag örtükleri, polotno, poliaspartik, bilelikdäki doldurgyçlar we dürli önümçilik, söwda we tehniki gurşaw üçin abatlaýyş materiallaryny öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşendir.

 • hemmesi
 • Poliurea galyň film ulgamy
 • Poliaspartiki inçe film ulgamy
 • Hünär materiallary

taslamalarymyz

Ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli

 • suw howdany

  suw howdany

 • poliaspartiki poslama

  poliaspartiki poslama

 • pol örtükleri

  pol örtükleri

 • turbageçirijini goramak

  turbageçirijini goramak

 • deňiz baklary

  deňiz baklary

 • Deňiz kenaryndaky gidroizolýasiýa

  Deňiz kenaryndaky gidroizolýasiýa

biz hakda
Şundi täze material (Şanhaý) Co., Ltd.

SWD Şundi täze materiallar (Şanhaý) Co., Ltd. Hytaýda 2006-njy ýylda ABŞ-nyň SWD uretan Co., Ltd. tarapyndan esaslandyryldy.Kompaniýanyň doly golçur kärhanasy bolan “Şundi” ýokary tehnologiýa materiallary (Jiangsu) Co., Ltd. 16000 inedördül metr we ösümlik meýdany 10000 inedördül metr.Ylmy gözlegleri, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän giňişleýin kärhana.Indi poliurea Asparagus polyurea, poslama garşy we suw geçirmeýän, pol we termiki izolýasiýa bäş seriýaly önümi sepýär.Dünýädäki ulanyjylara gyş we poliurea üçin ýokary hilli gorag çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

has giňişleýin gör