artifiki agaç köpük

önümleri

artifiki agaç köpük

  • SWD303 gaty poliuretan köpük guýma Emeli agaç gurluşyk bezeg materiallary

    SWD303 gaty poliuretan köpük guýma Emeli agaç gurluşyk bezeg materiallary

    Europeewropanyň, Amerikanyň, Awstraliýanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň käbir ösen sebitlerinde poliuretan köpükden açyk bezeg relýewleri, ýapyk görnüşler, çarçuwalar we ş.m. öndürilýär.SWD Urethane Co., ABŞ, galyp öndürýän kärhanalarda giňden ulanylýan gaty poliuretan köpükli emeli agaç bezeg materiallaryny öndürdi.Hytaý BSG-e girenden soň, köp sanly bezeg galyplary öndürýän kompaniýalar önümçilik prosesini içerki önümçilige geçirdiler, taýýar önümleri daşary ýurda eksport etdiler.SWD USA-nyň tehniki formulasy bilen ulanylýan SWD Şanhaý Co., emeli agaç poliuretan kombinasiýa materiallaryny öndürýär we esasan içerki bezeg galyplaryna we çarçuwaly önümçilik kärhanalaryna berilýär.