Suw bilen boýag

önümleri

Suw bilen boýag

 • SWD9604 otag temperaturasy suw bazasynyň daşky we daşky diwar antikorroziýa örtügini bejerýär

  SWD9604 otag temperaturasy suw bazasynyň daşky we daşky diwar antikorroziýa örtügini bejerýär

  SWD9604 otag temperaturasyny bejerýän suw esasly örtük, esasy çig mal hökmünde ýörite suw esasly polimer rezini we ýokary hilli nano materialyny alýar.Örtük ajaýyp gizlin täsir, antikroziýa, çygly garşylyk, suwa garşylyk, şeýle hem duz sepmek garşylygy we garramaga garşy.Ulanylanda we bejergiden soň hapalanmaz.

 • SWD9603 otag temperaturasy, içerki we daşarky diwar arassa suw esasly gurşawy bejerýär

  SWD9603 otag temperaturasy, içerki we daşarky diwar arassa suw esasly gurşawy bejerýär

  SWD9603 otag temperaturasyny bejerýän suw esasly putty, ýörite suw esasly polimer suwuk rezin we ýerinde garyşýan ökde poroşoklar bilen düzülýär.Bu tygşytly we amaly diwar tekizleýiş materialy, ak we nepislik, poroşoklara gowy garşylyk, islendik suw şertlerinde oňat iş ukybyny üpjün edýän ýokary amaly öndürijilik.

 • SWD9602 suw esasly polatdan ýasalan demir örtük

  SWD9602 suw esasly polatdan ýasalan demir örtük

  SWD9602 suw esasly polatdan ýasalan demir örtük, SWD Urethane ştab-kwartirasy tarapyndan täze ion durnuklaşdyrylan silikon akril rezin öz-özüni emulsiýa edýär, biri-birine baglanyşyk we reaksiýa bilen birleşýär, organiki däl toksiki däl poslama garşy doldurgyç materiallary bilen ajaýyp nepislik bilen kabul edilýär.Daşky gurşawa arassa talaplary kanagatlandyrmak üçin ajaýyp metal antikroziýa alternatiwasydyr.

 • SWD9601 suw esasly polat gurluşy poslama garşy primer

  SWD9601 suw esasly polat gurluşy poslama garşy primer

  Öňdebaryjy tehniki formulasiýa dizaýny bilen ulanylýan SWD9601 suw esasly polat gurluş desgasy, poliniň geçmegini, öwrülmegini we durnuklaşdyrylmagyny birleşdirýär, suwy dispersiýa serişdesi hökmünde alýar, önümçilik üçin fiziki we himiki poslama garşy usuly ulanýar.Adaty poslama garşy desgalar üçin ideal alternatiwadyr.

 • SWD6006 elastik üçek gidroizolýasiýa örtük materialy

  SWD6006 elastik üçek gidroizolýasiýa örtük materialy

  SWD6006 elastik suw geçirmeýän örtük materialy, esasy çig mal hökmünde ekologiýa taýdan arassa suwly polimer rezini alýar we ylmy önümçilik prosesi arkaly arassalanýar.Örtük ykjam, dürli görnüşli substratlar bilen güýçli ýelmeşýär.Ajaýyp möhürleme we geçirijilik ukyby, gowy gizlemek güýji, garrylyga garşy ajaýyp öndürijiligi bar, uzak wagtlap açyk howada ulanylandan soň gabyk ýa-da poroşok bolmaz.Europeewropada we ABŞ-da giňden ulanylýan gurluşyk ýüzlerinde ajaýyp suw geçirmeýän goragy bar.